Iskoristite članske popuste! Registracija

Kuglični ležajevi

Radijalni kuglični ležajevi su svestrani, samopotporni, ležajevi sa čvrstim vanjskim i unutarnjim prstenom te kuglama i kavezom. Ovi proizvodi, koji su jednostavne izrade, prilikom operacija izdržljivi, a laki za održavanje su dostupni u jednorednom i dvorednom dizajnu i otvorenim i zabrtvljenim varijantama. Za vrijeme korištenja u  procesu proizvodnje, otvoreni ležajevi mogu napraviti udubljenja u vanjskom prstenu za brtve i oklope. Radijalni kuglični ležajevi su, radi njihovog niskog trenja, pogodni za visoke brzine.

Pošalji upit! info@tuli.si

Radijalni i osovinski kapacitet opterećenja

Zahvaljujući obliku kanala i kuglama koji se koriste kao rotirajući elementi, radijalni kuglični ležajevi mogu podnijeti osovinska opterećenja u oba smjera kao i radijalna.

Kompenziranje kutnog pomaka

Sposobnost kutne podesivosti jednorednih radijalnih kugličnih ležajeva je ograničena, zato pozicija ležanja mora biti dobro podešena. Odstupanja mogu dovesti do nepovoljnog rada kuglice i u ležaju uzrokovati dodatna opterećenja koja skraćuju vijek trajanja. Kako bismo ova opterećenja održali na niskoj razini, (ovisno o opterećenju)  dozvoljena su samo mala podešavanja kod jednorednih radijalnih kugličnih ležajeva.

Radna temperatura

Otvoreni radijalni kuglični ležajevi mogu se koristiti na radnoj temperaturi do +120 °C. Za primjenu na temperaturama većim od +120 °C, molimo kontaktirajte nas. Ležajevi koji imaju promjer D veći od 240 mm stabilni si do +200 °C. Radijalni kuglični ležajevi sa rubnom brtvom mogu biti korišteni na radnim temperaturama od –30 °C do +110 °C, ograničeni mazivom i prstenastim materijalom brtve. Ležajevi sa zabrtvljenim prazninama mogu se koristiti od –30 °C to +120 °C. Ležaji koji imaju kaveze načinjene od staklenih vlakana ojačanih poliamidom  pogodni su  za radnu temperaturu do +120 °C.

Kavezi

Jednoredni radijalni kuglični ležajevi bez kaveznog dodatka imaju limeni kavez. Radijalni kuglični ležajevi koji imaju plehovima učvršćene kuglice su označeni sufiksom M. Sufiks Y označava ležajeve sa limenim. Kavezi dvorednih radijalnih kugličnih ležajeva načinjeni su od staklenih vlakana ojačanih poliamidom (sufiks TVH). Provjerite kemijsku otpornost poliamida prema sintetičkim mazivima i lubrikantima sa EP aditivima. Ulje i aditivi u ulju koji su stari mogu umanjiti radni vijek plastičnih kaveza  na visokim temperaturama. Intervali zamjene ulja moraju se poštovati.

Trebate li pomoć u vezi sa kugličnim ležajevima? Besplatna tehnička pomoč

Uz ležajeve FAG nudimo vam ležajeve sljedećih proizvođača: RKB, NTN, SNR, SKF, NSK,  ZKL, EZO, NMB, NACHI, NKE, BECO, ENC ite druge ležajeve kineske proizvodnje.

 

INA FAG ležaji
RKB Ležaji
NTN Ležaji
SNR Ležji

 

 

ZKL Ležaji
TIMKEN Ležaji
EZO Ležaji

 

 

Pročitajte iskustva kupaca