Voditelj osobnih podataka i kontaktni podaci


Ova politika vrijedi za obrađivanje (primjenu) bilo kojih osobnih podataka koje provodi poduzeće TULI d.o.o., LJUBLJANA (voditelj obrade) ili se provodi u ime voditelja obrade.
Podaci o voditelju obrade:
TULI d.o.o., LJUBLJANA
Pot čez gmajno 7
1000 Ljubljana
Porezni broj: SI31878229
Telefon: 01 25 72 484
E-pošta: info@tuli.siKoje osobne podatke obrađujemo?

osnovne kontaktne podatke (ime, prezime, telefonski broj, e-adresa);
podatke o upotrebi naših internetskih stranica (posjete pojedinim stranicama, klikovi na poveznice, potrošeno vrijeme) i podatke o odazivu na naše e-poruke (jeste li otvorili poruku, na koje poveznice ste kliknuli);
podaci koji su nam potrebni za izvršavanje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa za dostavu, vrijeme dostave, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu itd.).Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:
kada je to potrebno za izvršavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu);
kada je obrada vaših osobnih podataka potrebna za sklapanje i izvršavanje ugovora koji ste sklopili s nama ili jer ste od nas željeli ponudu;
kada se za obradu svojih osobnih podataka dali privolu za obradu za pojedinu svrhu obrade kod čega imate uvijek pravo da danu privolu povući (npr. za prilagođenu obavještavanje o našoj ponudi koja temelji na oblikovanju profila);
kada imamo za obradu podataka vaših osobnih podataka zakonit interes, na primjer da Vam pošaljemo e-poštu u slučaju da ste napustili košaricu na našoj internetskoj stranici bez završavanja kupnje.Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više navedenih svrha:
komuniciranje s Vama u pogledu pružanja naših usluga te odgovaranja na vaše upite
sklapanje ugovora i izvršavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora
tržišno komuniciranje (slanje e-pošte)
za ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova
za statističke analize o prodaji naše robe i o korištenju naših internetskih stranica.Kako dugo pohranjujemo vaše osobne podatke i što se s njima događa nakon toga?

Osnovne osobne podatke pohranjujemo cijelo vrijeme dok imate status našeg registriranog korisnika na našim internetskim stranicama ili ste pretplaćeni na naše e-novosti.
Osobne podatke koje obrađujemo na osnovi vaše privole pohranjujemo trajno odnosno do povlačenja privole.
Podatke o izdanim računima pohranjujemo deset godina od izdavanja.
Podatke koji su potrebni za sklapanje i izvršavanje međusobnih ugovora pohranjujemo pet godina od izvršavanja ugovora (isporuke robe).
Po isteku roka za pohranjivanje osobne podatke učinkovito brišemo ili učinimo anonimnima, što znači da ih obrađujemo na način da niti ih je više s Vama moguće povezati niti ih Vama pripisati.Dobrovoljno pružanje podataka i posljedice nepružanja

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni pružati svoje osobne podatke, ali ako ih ne pružite, nećete moći primiti određene usluge ili sklopiti ugovor s nama. Pri svakom pribavljanju osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o kojim je podacima riječ, a koji, ako ih ne pružite, dovode do spomenutih posljedica.Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke niti prenosimo trećim osobama niti im omogućujemo da se s njima upoznaju (izvan poduzeća Tuli d.o.o.), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadaci povezani s obradom podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jesu:
ponuđači usluga marketinga
ponuđači pozivnih centara
ponuđači slanja e-poruka
ponuđači računovodstvenih usluga.
Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.
Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).Koja prava imate u vezi s osobnim podacima, kako možete povući privolu za obradu i kakve su posljedice povlačenja

Imate sljedeća prava povezana s Vašim osobnim podacima:

 • od nas u bilo kojem trenutku možete zatražiti:
 • potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke;
 • pristup osobnim podacima i sljedeće informacije: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, predviđeno razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije upotrijebljene za utvrđivanje tog razdoblja, postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila i informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
 • jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u formatu koji određujete sami (ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem za komunikaciju, a ne tražite drugačije, kopiju ćete primiti u elektroničkom formatu), dok za tražene dodatne kopije možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju troškova;
 • ispravak netočnih osobnih podataka;
 • ograničavanje obrade kada:
  • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  • više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito ako povučete privolu za obradu osobnih podataka;
 • ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu s pravom prijenosa tih podataka na drugog voditelja obrade bez našeg ometanja;
 • prestanak upotrebe osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, što uključuje izradu profila;
 • da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • pravo na podnošenje pritužbe Povjereniku za informacije ako prema Vašem mišljenju obrada Vaših podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.Postupak ostvarivanja prava

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava povezanih s osobnim podacima u pisanom obliku uputite na kontakt koji je naveden na početku ovog dokumenta pod Voditelj obrade osobnih podataka i kontaktni podaci.
U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava povezanih s osobnim podacima, od Vas ćemo možda zatražiti dodatne podatke, a odbiti postupiti možemo samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.
Na Vaš zahtjev, na temelju kojega ostvarujete svoja prava povezana s osobnim podacima, moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.